Az önképző polihisztor

Foglár Gábor 1989. augusztus 16-án született Rimaszombatban és születésétől fogva Almágyban, Medvesalja kapujában él. Tanulmányait Almágyban kezdte, majd a Füleki Gimnáziumban érettségizett. Komáromban a Selye János Egyetemen szerezte meg diplomáját Magyar nyelv és irodalom, továbbá Történelem szakon. Mint mindenki életében, nála is meghatározóak voltak első évei abban a tekintetben, hogy merre is vegye az irányt. Jelenleg tanárként dolgozik az almágyi általános iskolában, de emellett középkori versek megzenésítésével, valamint bőrdíszműveskedéssel is foglalkozik.

Tanárként fontosnak tartja, hogy a keze alatt nevelkedő diákok megismerkedjenek a szerves magyar kultúra értékeivel, hagyományaival és századokon átnyúló komplex üzenetével. Elmondása szerint a hagyományos tanórák nem mindig nyújtanak megfelelő keretet ennek a tudásnak az átadására, így más módszereket választ a téma iránt érdeklődő fiatalok figyelmének felkeltésére: ’’ Ha tehetem, az iskolai ünnepségeken viseletben jelenek meg – ezzel is felkeltve a diákok figyelmét és kíváncsiságát. Más esetben az adott – magyar történelemmel kapcsolatos – viseletben tartom meg a tanórát, fegyvereket, ruházatot, eszközöket is bemutatva. Ismét más gyermekek a rovásírás segítségével kerülnek közelebb a magyar kultúrához. Minden gyermek más és más személyiség, így más is ragadja meg a lelkét.”- emelte ki a fiatal tanár.

Amint azt a bevezetőben is említettük, Gábor a szabadidejét is igyekszik tartalmas módon eltölteni. A versekkel való szoros kapcsolata a gimnáziumi évek alatt kezdődött, amikor is saját költemények írása mellett két osztálytársával egyetemben csatlakozott a Forrás versfeldolgozó és éneklő együtteshez is. Küldetésének tartja, hogy ezeken a megzenésített verseken keresztül mutassa be az irodalom szépségeit a hallgatóságának. A népművelő szándék mellett azt is fontosnak tartja, hogy a történelmi Gömör és Nógrád vármegyéket is látassa a verseken keresztül. Megzenésített versfeldolgozásaival fellépett például a Vecseklőn megrendezésre került március 15-ei megemlékezésen, valamint a Baranta-völgyi Ősök Sarjai Ünnepén is.

Szintén a gimnáziumi évek alatt kezdett érdeklődni a hagyományos bőrdíszműves mesterség iránt is: ’’ Akkor még csak egy tarsolyt szerettem volna készíteni magamnak, de ezután még egy tarsolyt készítettem, majd egy fényképezőgép tokot, és szép lassan a IX. – X. századi magyar időket idéző viseletem darabjait is legyártottam magamnak, akkor még hiányos ismereteimre támaszkodva. Mára ezeket a darabokat is felújítottam és leletek alapján alkotom a darabokat. A bőrtárgyak motívumait jellegzetesen a magyar, hun, avar, szkíta leletek ábrái és stílusa uralja, vegyítve a saját fantáziámmal. Nem volt mesterem, senki sem tanított, mindent önerőből tanultam, próbadarabokat készítve.’’ Amint ez később beigazolódott, Gábor munkái szélesebb körben is ismertek lettek, hiszen manapság már Magyarországon és Erdélyben is kaphatók termékei.


Gábor a modern, XXI. századi körülmények között is fontosnak tartja, hogy magyarságunkat megőrizzük, és méltóképpen adjuk tovább ezt a tudást leendő gyermekeinknek is.

Ami a jövőbeli terveit illeti, a fiatal tanárember két teljesítendő célt tűzött ki maga elé. Az első ilyen cél egy 7-8 festményből álló sorozat elkészítése Magyar mondák címmel, a másik pedig a készülő regényének befejezése és lehetőség szerinti kiadása. Ebből is láthatjuk, hogy Gábor tényleg igazi polihisztor, akinek tevékenysége a mai rohanó világunkban példaértékű és követendő is egyben. Köszönjük szépen Gábornak az interjút és üzenjük neki, hogy további sok sikert kívánunk neki a jövőben is! Büszkék vagyunk rá!


Az interjút készítette és szerkesztette: Vincze Gábor

Medvesaljáról

Útbaigazító

Ha Almágyból indulsz, menj egyenest délnek,
hogyha el nem tévedsz, mindjárt Bástot éred.
Óbást s Hidegkút van jobbra s balra tőle,
ha meg tovább mégy, hát eljutsz Vecseklőre.
A magyar határtól egy jó bakaraszra
Tajtit leled – s kész az egész Medvesalja.
Az öt kicsiny falu körülüli Bástot,
Mint a tábortüzet este a cigányok.

(Tőzsér Árpád)

Kapcsolat

Cím: OZ Medvesalja
980 34 Egyházasbást (Nová Bašta) 31

E-mail: medvesalja@gmail.com

Telelefon: +421 903 715 851, +421 911 615 896

IČO: 50506366

DIČ: 2120369977